Verhuurvoorwaarden

Gebruik van gehuurde go-karts is alleen mogelijk onder toezicht van een volwassen persoon.

Het naleven van de verkeersregels is noodzakelijk. De huurder staat in voor de bewaking en de bewaring van het gehuurde materiaal ook s’nachts indien de fietsen moeten blijven staan. De verhuurde go-karts blijven ten allen tijden van de verhuurder.

Alle schade anders dan normale slijtage als ook eventuele reinigingskosten veroorzaakt door abnormaal gebruik zullen worden door gerekend aan de huurder. Gebreken dienen verteld te worden aan de verhuurder. De huurder sluit zelf een verzekering af voor ongevallen tijdens het gebruik van de go-karts.

Bij in ontvangst name van het gehuurde materiaal dient de volledige huurprijs (in contanten) alsook de eventuele waarborgsom betaald te worden. Indien de klant niet in staat is het gehuurde materiaal in ontvangst te nemen op de overeengekomen leveringsdatum behoudt de verhuurder zich het recht voor om alle gebeurlijke schade op de klant te verhalen.

Voor go-karts die gestolen worden of beschadigd dat ze niet meer te herstellen zijn wordt er 1250 euro schade vergoeding aangerekend.


Gebruik van gehuurde gekke fietsen is alleen mogelijk onder toezicht van een volwassen persoon.

Ze zijn niet geschikt voor kinderen jonger dan vier jaar of personen die niet voldoende een fiets kunnen besturen. Het is verboden met deze fietsen op de openbare weg te rijden. De huurder staat in voor de bewaking en de bewaring van het gehuurde materiaal ook s’nachts indien de fietsen moeten blijven staan.

De verhuurde gekke fietsen blijven ten allen tijden van de verhuurder. Alle schade anders dan normale slijtage als ook eventuele reinigingskosten veroorzaakt door abnormaal gebruik zullen worden door gerekend aan de huurder

Gebreken dienen verteld te worden aan de verhuurder. De huurder sluit zelf een verzekering af voor  ongevallen tijdens het gebruik  van de fietsen.

Bij in ontvangst name van het gehuurde materiaal dient de volledige huurprijs (in contanten) alsook de eventuele waarborgsom betaald te worden. Indien de klant niet in staat is het gehuurde materiaal in ontvangst te nemen op de overeengekomen leveringsdatum behoudt de verhuurder zich het recht voor om alle gebeurlijke schade op de klant te verhalen.

Voor fietsen die gestolen worden of beschadigd dat ze niet meer te herstellen zijn wordt er 250 euro schade vergoeding  aangerekend.